News

Ekopark Piešťany

Dňa 22.5.2023 sa deti z 2.triedy  MŠ zúčastnili výletu do Ekoparku v Piešťanoch.

Spoločne s kamarátmi z MŠ v Horných Vesteniciach sme najskôr navštívili kontaktnú ZOO. Deti hladkali zvieratá a kŕmili ich. Celou ZOO nás sprevádzala teta sprievodkyňa, ktorá deťom porozprávala rôzne zaujímavosti o zvieratách.

Po oddychu a dobrom obede v miestnej reštaurácii sa deti vyšantili v zábavnom parku s hojdačkami, preliezkami a šmýkačkami.

Na spiatočnej  ceste sme si spoločne zaspievali pesničky a porozprávali zážitky.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa sa už tradične vo svete oslavuje ako Deň matiek.

Aj my sme si pripomenuli tento sviatok dňa 14.5.2023 v Kultúrnom dome Nitrica a 19.5.2023 v Materskej škole.

Pre naše mamičky, babičky a staré mamy, ktoré sa prišli na nás pozrieť sme pripravili pod vedením pani učiteliek pekný kultúrny program.

Kyticou básničiek, riekaniek, ale aj spevom a tancom sme naše mamičky potešili a pozdravili.

Okrem kytice básničiek, riekaniek spevu a tanca sme ich obdarovali svojpomocne zhotovenými darčekmi, ktorým sa veľmi potešili.

Mamičky ĎAKUJEME!

Ochutnávky

Milí rodičia, naša školská jedáleň sa zapojila do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry financovanej štátom na konzumáciu školského ovocia a zeleniny.

Cieľom programu Školské ovocie a zelenina je: 

 - zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

 - zmeniť stravovacie návyky u detí 

 - znížiť výskyt obezity u detí 

 - podporiť zdravú výživu a taktiež zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Deň Zeme

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Rôznymi technikami vytvorili našu Zem.

Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu, starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie.

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v školskom roku 2023/24 sa uskutoční:

  • vyplnením elektronickej prihlášky na stránke zsnitrica.edulife.sk do 31.03.2023  
  • pohovorom s deťmi a rodičmi dňa 5. apríla 2023 (streda)  v čase  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Ak sa zápisu nezúčastnia obaja rodičia, je potrebné priniesť vyplnenú prílohu k elektronickej prihláške

Marec Mesiac knihy

Knihy sú bránou do sveta poznania. Tento mesiac sme pre naše deti pripravili rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo vzbudiť  záujem o detskú literatúru a vytvárať vzťah ku knihám a samostatnému čítaniu z nich prostredníctvom obrázkov a vlastných kresieb.

Vyvrcholením aktivít bola návšteva Obecnej knižnice v Nitrici, dňa 30.3.2023. Deti sa zoznámili s prácou knihovníčky, tety Katky Homolovej. Pripravila pre nich zaujímavú prezentáciu knižnice, prečítala im rozprávku a spoločne si vyrobili záložku do knihy.

Deti sa jej poďakovali prednesom básne Snežienka.

Ďakujeme.

Dotácie na školské obedy

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Karneval

„ČO JE TU DNES VEĽKÝ BÁL? A ČI DÁKY KARNEVAL? SPRIEVOD MASIEK KRÚŽI V KRUHU, JEDNA MASKA STRIEDA DRUHÚ.“

Toto je krátky úryvok textu kedysi známej piesne zo Zlatej brány. Takto presne to vyzeralo dňa 3.2.2023 na detskom  karnevale v Kultúrnom dome Nitrica.

V pekne vyzdobenej sále sa deti cítili ako v rozprávke. Nielen tanec, smiech, ale aj rôzne hry vyčarili na tváričkách detí úsmev.

Všetky masky boli odmenené hračkami, sladkosťami, balónikmi a sviežim občerstvením.

Bolo veselo - FOTO

ĎAKUJEME!

Vianočné darčeky

Deti sa každý rok tešia na Vianoce. Prvý deň po zimných prázdninách si deti z našej MŠ našli pod vianočným stromčekom bohatú nádielku darčekov. Pre deti to bol veľmi radostný zážitok. Prekvapenie bolo vidieť na ich očkách, ktoré žiarili šťastím a úžasom. Rozbaľovanie darčekov sa nieslo vo veľmi radostnej atmosfére. Deti sa z nových hračiek veľmi tešili.

Najväčšiu radosť mali z detských odrážadiel, ktoré na chodbe hneď poriadne vyskúšali.

FOTO

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Aj v tomto predvianočnom období sa deti z našej MŠ zapojili do 5. ročníka projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 10 detí spoločnými silami naplnilo 9 krabičiek. Vianočné pozdravy vytvorené žiakmi ZŠ podpísali svojimi odtlačkami prstov.
Veríme, že radosť detí z darovania vystrieda radosť obdarovaných babičiek a deduškov v domovoch dôchodcov.

FOTO

Mikuláš

Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali príchod Mikuláša. Zhromaždili sa na chodbe a počúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. No a keď zvonček zaznel, do MŠ vstúpil Mikuláš. Deti pozdravil a spýtal sa, ako sa správali celý rok a čo nové sa naučili.

Všetky deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt.
Toto milé stretnutie sa skončilo spoločným spevom a fotením.

Všetci si z toho dňa odnášame pekné zážitky a už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie!

Jeseň v škole

Od 12.10.2022 do 6.11.2022 sa Materská škola Nitrica zapojila do súťaže s jesennou tematikou, ktorú usporiadala firma talentagent. Do súťaže sme sa zapojili s výzdobou na chodbe v našej materskej škole.

MŠ sa dalo podporiť prostredníctvom sms – ky , alebo priamo na stránke talentagent.sk . Naša MŠ sa umiestnila na krásnom 2.mieste. Pre deti sme získali pekné ceny, vďaka vašim hlasom, za ktoré vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

FOTO