News

Návšteva hasičov

V stredu ( 19.6.2024 ) bol pre naše deti v Materskej škole Nitrica výnimočný deň. Deti s nadšením sledovali, keď do areálu  ZŠ s MŠ  prišlo hasičské auto a vystúpili z neho skutoční hasiči miestneho Dobrovoľného hasičského zboru Nitrica.

Členovia DHZ nám priblížili svoju náročnú a zodpovednú prácu pri záchrane ľudských životov s ukážkou hasenia požiaru.

Predviedli nám svoje uniformy a špeciálny zásahový oblek, ktorý sa používa pri hasení požiaru. Deti mali možnosť prezrieť si kompletnú výbavu auta, mohli si vyskúšať hasičské prilby a nasadnúť do hasičského auta.

Predplavecký výcvik 10.6.2024 – 14.6.2024

Na predplaveckom výcviku v Chalmovej pod vedením trénerov z NCVP, naši predškoláci formou hier odbúravali strach z vody. Učili sa dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok.

Cieľom prípravy bolo priblížiť deťom vodné prostredie, formou rôznych hier a cvičení ich naučiť bezpečne, bez strachu a zábran pohybovať sa vo vode .

Na záver výcviku absolvovali deti preteky a dostali diplom.

FOTO

VIDEO1

Preteky

Dňa 5.6.2024 si deti zmerali svoje zručnosti v jazde na odrážadlách.

Na začiatku sme sa presvedčili či deti ovládajú pravidlá cyklistov. Krátky kvíz dopadol na výbornú. Deti postupne súťažili na pripravenej trati. Víťazmi sa stali: Filip Kytka, Sára Hianíková a Katarína Ďuricová.

Všetky deti dostali preukaz malého cyklistu a sladkú odmenu.

FOTO

MDD

MDD sme začínali ráno 31.5.2024 so zamračenou oblohou. Slniečko, ale na deti nezabudlo a po chvíľke sa vykotúľalo na oblohu.

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ si pre nás pripravili program plný zábavy a športu. Obidve skupiny škôlkarov splnili všetky úlohy. Za odmenu dostali deti balíčky plné sladkostí, medaily a diplom. Pani kuchárky nás pohostili ovocím a koláčikmi.

ĎAKUJEME!

FOTO

FOTO ZŠ

Deň Zeme

Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla. Upozorňuje ľudí na ničenie životného prostredia a pripomína nám, aby sme sa snažili zachovať našu planétu zdravú a čistú. Je to dokonalá príležitosť naplánovať si zábavné a prospešné aktivity, ktoré si môžeme spoločne vychutnať, preto sme Deň Zeme oslávili spolu s deťmi v MŠ. Porozprávali sme im, ako funguje triedenie odpadu, kam patria už nepotrebné pokazené nožnice, hračky, prázdne plastové fľaše  od vody, papiere, noviny či pohár z dojedenej detskej výživy.

Divadlo Dúha

Dňa 26.4.2024 zavítalo do našej MŠ, profesionálne bábkové divadlo Dúha z Nových Zámkov. Zahrali deťom príbeh o Mravcovi Gregorovi. Krásny príbeh o hľadaní domova, láske, odvahe a priateľstve.

FOTO

Návšteva Hornonitrianskej knižnice

Keď sa v detskom svete povie rozprávka, objaví sa čarokrásny svet plný fantázie a predstavivosti, ktorý deťom ponúka morálny návod na to ako žiť, prebudenie emócií a citov a podnecovanie čistých myšlienok detského videnia sveta. Aj preto sme sa 16.4.2024 s deťmi z 2.triedy MŠ a našimi kamarátmi – škôlkármi

z Horných Vesteníc vybrali na návštevu do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.

Deti tam privítala pani knihovníčka a smutná princezná Knihulienka. Prečo smutná? lebo v jej rozprávkovej krajine sa stratili všetky farby.

Zber papiera

Zber papiera bude prebiehať od 22. apríla do 3. mája do kontajnera pri kotolni. Zviazaný papier (kartón nie) môžete nosiť:

v pondelok, stredu, piatok (okrem 01.05.) od 6:30 do 12:30 hod.

v utorok, štvrtok od 10:00 do 16:00 hod.

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Návšteva v 1. triede

Dňa 27.3.2024 sme s predškolákmi boli na návšteve v 1.triede ZŠ v Nitrici. Naši kamaráti nám ukázali, čo všetko sa v škole naučili – počítať, písať, čítať.

P. uč. Mgr. Marianka Halová zapojila do vzdelávacieho procesu aj našich predškolákov. Spolu s  prvákmi riešili rôzne úlohy a hrali sa hry.

Na záver si deti vymenili malé darčeky.

FOTO

Sokoliari Majstra Vagana

Dňa 23.1.2024 sme v našej MŠ privítali skupinu: Sokoliari Majstra Vagana.

Toto občianske združenie podporuje environmentálnu výchovu detí, rozvíja kultúrne tradície, snaží sa o zachovanie sokoliarstva ako starovekého remesla.

Názorne deťom ukázali výcvik dravých vtákov.

Deti si mohli dravcov pohladkať a kontaktovať sa s nimi. Zahrali sa hry, hádali hádanky a odpovedali na otázky.

Stretnutie bolo zábavné, ale aj poučné. Deti dostali ako spomienku krásne maľované pexeso s dravými vtákmi, aby si ďalej rozvíjali svoje poznatky o nich.

Lucia

Dňa 13.12.2023 zavítali do našej MŠ „Lucky“ zo  ZŠ. Poriadne povymetali všetky kúty. Omietli deti aj pani učiteľky. Staré zvyky hovoria, že týmito činnosťami zbavíme príbytky aj ľudí zlých síl.

FOTO

Úhrada za MŠ

Vážení rodičia!

Podľa nového VZN č. 7/2023 s účinnosťou od 01.01.2024 je výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 15€. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet:

IBAN: SK75 5600 0000 0090 1461 4004

Najkrajšia tekvička

V mesiaci október bola v Materskej škole Nitrica, jesenná súťaž „O najkrajšiu tekvicu“.

Rodičia spolu s deťmi vyrezali, vymaľovali, vyzdobili tekvice, ktoré boli zhromaždené na chodbe v MŠ.

Našimi hodnotiacimi boli mamičky, oteckovia, žiaci zo ZŠ, pani učiteľky zo ZŠ, pani kuchárky a aj náhodní návštevníci v MŠ.

Všetci mali čo robiť, aby zo 14 – tich tekvičiek vybrali tie najkrajšie. Po spočítaní hodnotiacich hlasov máme piatich víťazov s najväčším počtom hlasov: Lilka Trnková, Timko Fodora, Miško Šuhajda, Sárka Hianíková a Palko Homola.