News

2% z dane

Vážený občan SR!

Aj tento rok môžete 2 % (3 %) svojej dane venovať neziskovej organizácii. Ak ňou bude naša škola, patrí Vám naša vďaka.

Za posledné dva roky sme z darovaných 2 % kúpili novú školskú tabuľu, ústredňu a reprosústavy (náhrada starých rozhlasov), ktoré stresujúce zvonenie vymenili za príjemný hlas oznamujúci začiatok hodiny, začiatok prestávky a následnú hudbu. 

Máme ďalšie plány - napr. vybavenie knižnice - jej premena na príjemné oddychové prostredie. 

Nezabúdame ani na MŠ. Na školskom dvore chceme pre deti vytvoriť ich "kútik".

Návšteva knižnice

Mesiac marec, je známy ako mesiac knihy, preto sme s našimi deťmi navštívili Obecnú knižnicu v Nitrici. Teta Katka z knižnice, prečítala deťom rozprávku, dávala rôzne hádanky a porozprávala, že sú v nej knihy rôznych žánrov. Deti najviac zaujali detské knihy – rozprávkové. Tieto si mali možnosť pozrieť a poprechádzať sa po celej knižnici. Pred odchodom deti dostali sladkú odmenu. Tete Katke poďakovali a zarecitovali pekné básne.

FOTO

Karneval

Dňa 24.2.2022 sa v našej materskej škole ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa v maskách hrali, tancovali a zabávali. Za odmenu každý účastník karnevalu dostal vecný darček a sladkú odmenu.

Deti v maskách si užili jeden nádherný deň.

Fotky si môžete pozrieť TU

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Počas predvianočného obdobia sa naša materská škola opäť zapojila do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Deti s pani učiteľkami a pani riaditeľkou prispeli k naplneniu krabičiek milými drobnosťami, vianočnými pozdravmi a láskou. Veríme, že potešili našich starkých v domovoch dôchodcov.

Fotografie z odovzdávania krabíc sú TU

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia

z dôvodu pandemickej situácie a častého odhlasovania a prihlasovania detí

na stravu  a tiež z dôvodu správneho výpočtu stravného vás dôrazne žiadame o nasledovné:

hlasovanie a prihlasovanie detí na stravu sa uskutočňuje prednostne na stránke školy https://www.eskoly.sk/nitrica/jedalen

alebo na telefónnom čísle: 0911 213 973 formou SMS

a to:

v pondelok najneskôr do 8,00 hod

na ostatné dni v predchádzajúci deň do 14,00 hod.

Mikuláš

V tomto školskom roku bol Mikuláš pre deti v našej materskej škole o niečo smutnejší ako po minulé roky. Pre pandemické opatrenia nemohli deti privítať Mikuláša, anjela ani čerta a potešiť ho peknými básňami, piesňami ani tancom.

Očká deti sa však rozžiarili, keď pod stromčekom našli balíčky plné sladkostí. Veľkým prekvapením pre deti bolo vystúpenie heligonkárky Sašky Trnkovej, ktorá im zahrala a zaspievala vianočné koledy. Spoločne s pani učiteľkami si deti aj zatancovali. Dúfame, že na budúci školský rok už príde Mikuláš aj s anjelom medzi nás.

Oznámenie o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Nitrica od 2.9.2021

Materská škola bude otvorená v čase od 6.30 do 16.00 hod.

Deti v MŠ majú výnimku z povinnosti nosiť rúško.

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

Maľovanie na tričká

Všetky naše deti sa rady učia a skúšajú nové veci. Výtvarné zručnosti sa snažíme u nich rozvíjať učením nových a zaujímavých výtvarných techník. Minulý školský rok si každé dieťa vyzdobilo svoje tričko technikou batikovania. Tento školský rok sme zdobili technikou maľovania obrázkov na tričko farbami na textil pomocou šablón.

Deti táto práca veľmi bavila a vytvorili veľmi pekné dielka, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 30.6.2021 sme sa v našej materskej škole rozlúčili s našimi kamarátmi – predškolákmi. Od septembra sa stanú žiakmi 1. triedy ZŠ. Maličkí kamaráti si pre nich pripravili krátky program a darčeky. Darčeky a knihy dostali aj od p. učiteliek. Spoločne sme sa zabavili, zaspievali, zamaškrtili na nanukoch a pripili detským šampanským.

Pri tejto príležitosti sme sa rozlúčili aj s p. učiteľkou Veronikou Chrenkovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku.

Predškolákom prajeme v škole veľa úspechov!

Fotky

Dôležitá informácia k stravovaniu detí

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(dotácií na stravu)

v školskom roku 2021/2022

 

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

Výtvarná súťaž - Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody pri príležitosti prvého jarného dňa zorganizovala výtvarnú súťaž Jarné príbehy z prírody určenú pre všetky vekové kategórie. Jej cieľom bolo podporiť a zvýšiť vnímavosť, záujem o poznanie svojho najbližšieho prostredia, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov. Podmienkou bolo zaslať kresbu s jarnou tematikou s rastlinstvom či živočíšstvom v jeho prirodzenom prostredí s krátkym príbehom o tom, čo bolo v diele zachytené.

Do súťaže bolo prihlásených 244 diel.

Ceny boli rozdelené medzi tri  kategórie

Veselý deň detí v MŠ

V utorok 1.6.2021 sme v našej materskej škole oslavovali MDD. Už od rána žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy v Nitrici pripravovali pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením množstva aktivít na školskom dvore.

Všetky hry a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere. Všetky deti boli odmenené medailou, diplomom, sladkosťami, ovocím a čokoládovými balíčkami.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili Deň plný športu a radostí.

Fotografie

Motýlia záhrada

Zážitkové učenie

Bolo to presne 20. apríla, keď sa v Materskej škole v Nitrici zjavil  zvláštny balíček s nápisom: Urgentné! Ihneď otvoriť! Drobná škatuľka prekvapila všetky nitrické deti – jej obsahom bol totiž malý plastový pohárik s viečkom, ktorý v sebe ukrýval  5 drobnučkých húseničiek čiernej farby.

Múdre hranie

Materská škola Nitrica bola úspešná v získaní mimorozpočtových prostriedkov.

 

Na začiatku kalendárneho roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Projekt bol zameraný na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Do výzvy sa úspešne zapojila aj naša MŠ. Z rozvojového projektu nám boli pridelené finančné prostriedky v hodnote 500,- eur.