News

Dôležitá informácia k stravovaniu detí

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(dotácií na stravu)

v školskom roku 2021/2022

 

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

Výtvarná súťaž - Jarné príbehy z prírody

Štátna ochrana prírody pri príležitosti prvého jarného dňa zorganizovala výtvarnú súťaž Jarné príbehy z prírody určenú pre všetky vekové kategórie. Jej cieľom bolo podporiť a zvýšiť vnímavosť, záujem o poznanie svojho najbližšieho prostredia, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov. Podmienkou bolo zaslať kresbu s jarnou tematikou s rastlinstvom či živočíšstvom v jeho prirodzenom prostredí s krátkym príbehom o tom, čo bolo v diele zachytené.

Do súťaže bolo prihlásených 244 diel.

Ceny boli rozdelené medzi tri  kategórie

Veselý deň detí v MŠ

V utorok 1.6.2021 sme v našej materskej škole oslavovali MDD. Už od rána žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy v Nitrici pripravovali pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením množstva aktivít na školskom dvore.

Všetky hry a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere. Všetky deti boli odmenené medailou, diplomom, sladkosťami, ovocím a čokoládovými balíčkami.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili Deň plný športu a radostí.

Fotografie

Motýlia záhrada

Zážitkové učenie

Bolo to presne 20. apríla, keď sa v Materskej škole v Nitrici zjavil  zvláštny balíček s nápisom: Urgentné! Ihneď otvoriť! Drobná škatuľka prekvapila všetky nitrické deti – jej obsahom bol totiž malý plastový pohárik s viečkom, ktorý v sebe ukrýval  5 drobnučkých húseničiek čiernej farby.

Múdre hranie

Materská škola Nitrica bola úspešná v získaní mimorozpočtových prostriedkov.

 

Na začiatku kalendárneho roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Projekt bol zameraný na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Do výzvy sa úspešne zapojila aj naša MŠ. Z rozvojového projektu nám boli pridelené finančné prostriedky v hodnote 500,- eur.

Prevádzka MŠ od 24.05.

Okres Prievidza je od 24.05. v Stupni ostražitosti 2 (oranžová).

V MŠ pokračujeme bez zmeny.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá  zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Dieťa a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup osôb s platným 7 dňovým testom alebo dokladom o výnimke sa vzťahuje len na okresy od III. stupňa varovania (bordové a čierne).

Deň Zeme

Na Deň Zeme sa deti v našej škôlke zmenili na skutočných hrdinov. Detičky si vyrobili čelenky s heslami ochranárov prírody a tiež zemegule zo slaného cesta. Na chvíľu sa stali skutočnými ochrancami zvierat, keď vyslobodzovali (umelohmotné) zvieratká, uviaznuté a zachytené v odpadkoch, ktoré neporiadni ľudia rozhádzali po zemi, alebo vodné živočíchy špinavé od nečistôt, ktoré zlí ľudia vypúšťajú do riek a morí. Napokon deti s pomocou pani učiteliek zasadili kvetinky do kvetináčov, aby tak prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu nášho životného prostredia.

Mier pre Tigraj

V apríli sa deti z našej materskej školy zapojili do celoslovenskej kampane s názvom Mier pre Tigraj.

V novembri minulého roka vypukla v regióne Tigraj na severe Etiópie vojna, ktorá veľmi ovplyvnila aj život detí a celých rodín v tejto oblasti. Viac o situácii v tomto regióne sa dozviete na https://erko.sk/mierpretigraj/

vianoce

Hoci deti už pomaly zabudli na domáce darčeky, v materskej škole ich po vianočných prázdninách čakalo prekvapenie.

Každá trieda dostala veľký balík plný hračiek, z ktorých sa deti veľmi tešili.

Okrem hračiek ich čakalo veľké prekvapenie aj v šatni. Nové farebné skrinky na odkladanie oblečenia a topánok. Veríme, že skrinky vydržia dlho ako nové, lebo deti majú z nich úprimnú radosť.

Fotografie si môžete pozrieť TU

Koľko lásky

Materská škola Nitrica sa pred Vianocami zapojila do 3. ročníka výzvy Slovenského Červeného kríža „Koľko lásky“.

V spolupráci s rodičmi sme spoločnými silami naplnili a vyzdobili darčekové škatuľky niečím voňavým, sladkým, slaným, niečím na čítanie a niečím na pamiatku.

S deťmi MŠ aj ZŠ sme vyrobili vianočné pozdravy pre babičky a deduškov v zariadeniach. Potešili sme seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček.

Naplnené škatuľky sme odovzdali v zariadeniach pre seniorov:

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Súťaž o najkrajšiu tekvičku

V mesiaci november sa v Materskej škole Nitrica uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú a vyrezanú tekvičku. Deti spolu s rodičmi ozdobili a vyrezali tekvičky a priniesli ich do MŠ.

Všetci sa snažili vyzdobiť svoju tekvičku čo najkrajšie. Diplomom a malým darčekom boli odmenení všetci, ktorí sa do súťaže zapojili.

Mikuláš

Peknými veršíkmi a pesničkami privítali deti v našej materskej škole aj tento rok dlho očakávaného Mikuláša. Prišiel spolu s anjelikom a priniesol im balíčky plné sladkostí. Každé dieťatko si pevne držalo ten svoj a sľubovalo Mikulášovi, že bude dobré a poslušné.

Na záver sa s deťmi Mikuláš rozlúčil peknou pesničkou a povedal, že o rok sa určite vráti.